1ctn(16boxes) / Margin Rate 40%
2ctns(32boxes) / Margin Rate 50%
3ctns(48boxes) / Margin Rate 50%

Regular price
Login to see prices
Regular price
Login to see prices
Sale price
Login to see prices
Quantity: 1 ctn (16 boxes)
Login to see prices

For ordering information and to learn more, contact us at TRANG (714)853-2727
Email: info@geumsamwholesale.com

Trà hồng sâm phồng KƯMSAM 2g (0.071oz) × 20 gói, tổng cộng 40g (1.41oz)/Set

Trà hồng sâm phồng 2g (0.071oz) × 20 gói, tổng cộng 40g (1.41oz)/Set, mỗi hộp nhỏ gồm 10 gói 20g (0.705oz) × 2 hộp. Một set có thể uống trong 20 ngày.

• Tên sản phẩm: Trà hồng sâm phồng KƯMSAM
• Phân loại: sản phẩm từ hồng sâm
• Nguyên liệu và hàm lượng:
100% Hồng sâm Hàn Quốc (Kưmsan, Hàn Quốc, 4 năm tuổi trở lên)
Tỉ lệ phối trộn sâm nguyên liệu: củ hồng sâm 70%, rễ hồng sâm 30%
• Trọng lượng : 2g (0.071oz) × 20 gói × 2 hộp nhỏ, tổng cộng 40g (1.41oz)
• Trà hồng sâm phồng KƯMSAM là loại trà cao cấp khác biệt với trà hồng sâm dạng bột thông thường được làm từ hồng sâm Hàn Quốc chính gốc tốt nhất sản xuất tại Kưmsan, Hàn Quốc với kỹ thuật làm phồng để nâng cao tác dụng của hồng sâm.
Tinh bột ngô, một nguyên liệu 100% tự nhiên, được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất trà túi lọc thân thiện với môi trường.

1) Kỹ thuật làm phồng là gì?
Hồng sâm với tỷ lệ 70% củ hồng sâm và 30% rễ hồng sâm được nghiền nhỏ và phồng ra với áp suất và nhiệt độ nhất định (Puffed: một kỹ thuật sản xuất nghiền củ hồng sâm cứng thành những miếng nhỏ và làm phồng chúng như thổi phồng để dễ dàng hòa tan trong nước). Hồng sâm được làm phồng trở nên mềm và tăng cường hàm lượng saponin.

2) Ưu điểm của kỹ thuật phồng là gì?
① Khi hồng sâm phồng lên, saponin, thành phần chính của hồng sâm, được phát huy tối đa hơn 290%.
② Chất saponin của hồng sâm được tăng lên, do đó tỷ lệ hấp thụ của hồng sâm được cải thiện hơn 106% so với hồng sâm thông thường.
Hồng sâm được làm phồng thông qua kỹ thuật phồng làm tăng đáng kể hàm lượng Ginsenoside Rg3, và tạo ra các chất có tác dụng chống ung thư như Ginsenoside Rg5 và Rk1 không có trong hồng sâm hiện có.

3) Trà hồng sâm phồng KƯMSAM tốt cho những đối tượng sau.
① Những người có sở thích uống trà
② Những người muốn bồi bổ sức khỏe khi uống nước
③ Những người muốn dùng một sản phẩm hồng sâm có công dụng độc đáo và giá cả hợp lý

4) Trà hồng sâm phồng KƯMSAM là loại trà cao cấp, khác biệt với trà hồng sâm dạng bột thông thường.
① Một set trọng lượng 40g (1.41oz) gồm 2g (0.07oz) × 20 gói, có 2 hộp nhỏ, mỗi hộp 10 gói.
- Nếu uống 1 gói mỗi ngày, có thể dùng trong 20 ngày.
- Mỗi hộp chứa 10 gói (20g/0.71oz) x 2g (0.07oz).
② Mỗi gói chứa 2g (0.07oz) hồng sâm trong túi trà được làm bằng 100% tinh bột ngô tự nhiên thân thiện với môi trường.
- Một túi trà có thể pha được với 1L nước. Sau khi ngâm xong, miếng hồng sâm còn lại trong túi trà vẫn còn chứa thành phần hữu hiệu của hồng sâm, nên có thể nhai kỹ mà không cần vứt bỏ.

5) Lượng và cách dùng:
① Cho 1 túi trà (2g) vào 1 lít nước ở 80 đến 90 độ C, ngâm khoảng 5 đến 10 phút, có thể để trong tủ lạnh trước khi dùng. >(Nếu ngâm trong khoảng 15-20 phút, có thể cảm nhận được vị đậm hơn và mùi thơm của hồng sâm).
② Cũng có thể ngâm trà trong nước lạnh và dùng thay thế cho trà hay nước uống lạnh.
③ Cho 1 túi trà vào cốc, ngâm bằng nước nóng hoặc lạnh, uống thay trà.
④ Có thể ngâm cả ngày và ăn phần hồng sâm còn lại trong túi trà.

6) Cách bảo quản
- Bảo quản ở nơi thoáng mát, khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp để giữ được hương vị và mùi thơm.


GEUMSAM Puffed Tea 2g (0.071 oz) × 20 tea-bags, total 40g (1.41 oz) / Set Box

GEUMSAM Puffed Tea 2 g (0.071 oz) × 20 tea-bags, total 40 g (1.41 oz) / Set Box. Each set box contains 10 tea-bags 20 g (0.705 oz) / 1 small box × 2 boxes. One set can be used for 20 days.

• Product Name: GEUMSAM Puffed Tea
• Type of food: Red ginseng products
• Ingredient name and content:
100% Korean Red Ginseng (Geumsan Korea, 4 years old or older)
Ginseng Mix Ratio: Red Ginseng Root 70%, Red Ginseng Thin Root 30%
Contents: 2 g (0.071 oz) × 20 tea-bags × 2 small box, Total 40 g (1.41 oz)
• GEUMSAM Puffed Tea is made with the best original Korean red ginseng produced in Geumsan, Korea using the puffing technique to further strengthen the effect of red ginseng. This is a premium tea that is different from ordinary powdered red ginseng tea.
Corn starch, a 100% natural material, is used as an eco-friendly tea-bag material.

1) What is the puffing technique?
Red ginseng, with a ratio of 70% Korean red ginseng body and 30% red ginseng root, is ground finely at a high and constant pressure and temperature (Puffing: a method of inflating the ingredient like a puffed rice chip; firm red ginseng root is ground finely and puffed so that it easily melts in water). Puffed red ginseng has a softer texture with saponin content strengthened.

2) What is the advantage of puffing?
① Puffing maximizes saponin, the main component of red ginseng, by more than 290%.
② Increased saponin in red ginseng improves the level of absorption into the human body by more than 106% compared to ordinary red ginseng.
Red ginseng expanded through the puffing technique greatly increases the content of Ginsenoside Rg3, and produces substances that are excellent for anticancer effects such as Ginsenoside Rg5 and Rk1, which are not present in existing red ginseng.

3) GEUMSAM Puffed Tea is recommended for the following people:
① Those who are always interested in drinking tea
② Those who want to add health to drinking water
③ Those who want red ginseng products with the unique effects of red ginseng at a reasonable price

4) GEUMSAM Puffed Tea is a top-quality tea different from ordinary red ginseng tea in powder form.
① Each box contains 2 g (0.07 oz) × 20 tea-bags, 40 g (1.41 oz), and 10 tea-bags are divided into two boxes.
- It can be taken for 20 days, based on 1 tea-bag per day.
- Each box contains total of 10 tea-bags (20 g / 0.71 oz) with 2 g (0.07 oz) per tea-bag.
② Each tea-bag made of corn starch, a 100% eco-friendly substance, contains 2 g (0.07 oz) of puffed red ginseng.
- One tea-bag is enough to brew 1L of water. After brewing, the red ginseng root left in the tea-bag due to tissue swelling holds the active ingredient of red ginseng like a sponge, so it is better to chew and consume it instead of throwing it away.

5) Dosage and Method of Consumption:
① Put 1 tea-bag (2 g) in 1 liter of water at 80 to 90℃, brew for about 5 to 10 minutes, and keep refrigerated before consuming. (When the tea is brewed for about 15-20 minutes or enough time, you can enjoy an even deeper flavor and aroma of red ginseng.)
② The tea can be easily brewed in cold water, making it easy to enjoy as iced tea or as a replacement for drinking water.
③ Put 1 tea-bag in a mug, brew it with hot or cold water, and drink it as a tea substitute.
④ Brew as many times you wish during the day and consume the remaining red ginseng in the tea-bag.

6) Storage
- Avoid humidity and direct sunlight, and store in a cool place to maintain flavor and aroma.

 

Related Products

Recently Viewed Products